Our People

Board of Management
Chairman:  Dr. Sanjay Kumar
Vice Chairman: Arun Singh Rawat
Central Editorial Board
President: Arun Singh Rawat
Chief Editor: Arun Singh Rawat
Editor: R.P. Singh
Asstt. Editor: Sushant Kumar
Members: Bharat Jyoti, Dr. Dhananjai Mohan, Dr. H. S. Ginwal and Smt. Richa Mishra
Editorial Advisory Board
Dr. P. K. Ramachandran Nair Prof. (Dr.) Christoph Kleinn
Dr. K. R. Dhiman Dr. S. K. Kashyap
Dr. Prakash Chauhan Dr. Sadhna Tripathi
Board Members
Tarun Coomar
Andamans
N. Prateep Kumar
Andhra Pradesh
R. K. Singh
Arunachal Pradesh
Alka Bhargava
Assam
A.K. Pandey
Bihar
Devendra Dalai
Chandigarh
Rakesh Chaturvedi 
Chhattisgarh
K. Ravichandran
Dadra & Nagarhaveli
Ishwar Singh
Delhi
Subhash Chandra 
Goa
D.K. Sharma
Gujarat
Amarinder Kaur
Haryana
Savita
Himachal Pradesh
Mohit Gera
Jammu & Kashmir
P. K. Verma
Jharkhand
Sanjai Mohan
Karnataka
P. K. Kesavan
Kerala
G. Sai Prakash
Maharashtra
Ramesh Kumar Gupta
Madhya Pradesh
Aditya Kumar Joshi
Manipur
B. K. Lyngwa
Meghalaya
Liandawla
Mizoram
Dharmendra Prakash
Nagaland
Sisir Kumar Ratho
Orissa
Vidya Bhushan Kumar
Punjab
Shruti Sharma
Rajasthan
M.L. Srivastava
Sikkim
S. Yuvaraj
Tamil Nadu
D.K. Sharma
Tripura
Rajiv Bharthari
Uttarakhand
Sunil Pande
Uttar Pradesh
Subrat Mukherjee
West Bengal
R. Sobha
Telangana